Hukowe systemy odstraszania

ptaków / zwierząt.

 

Hukowe systemy odstraszania ptaków i innych zwierząt mają za zadanie płoszyć ptaki, a także dziką zwierzynę z dużych powierzchni. Działanie urządzenia opiera się na wystrzale z zasilanej propan butanem armatki. Gaz, który znajduje się w butli zostaje uwolniony i wypełnia dyszę. Zapłon, a tym samym wybuch nagromadzonego propan butanu, następuje po osiągnięciu odpowiedniego stężenia. Częstotliwość wystrzałów uzależniona jest od wyboru opcji od 3 do 30 min., natomiast głośność oscyluje w granicach 120 decybeli (można ją regulować poprzez wydłużanie lub skracanie lufy urządzenia). Armatki hukowe w szczególności nadają się do ochrony sadów owocowych, stawów rybnych, lotnisk oraz w innych obiektach przemysłowych, gdzie ptaki i inne zwierzęta stanowią zagrożenie dla maszyn i ludzi. Systemy hukowe z powodzeniem są także stosowane przez leśniczych oraz koła łowieckie w celu płoszenia zwierzyny leśnej m.in. dzików i saren.

Sady owocowe i pola uprawne.

Drzewa oraz krzewy owocowe w postaci wiśni, czereśni czy też winogron oraz borówki amerykańskiej stanowią nie lada łakomy kąsek dla okolicznego stada ptaków. Pole kukurydzy może stać się celem dla watachy wygłodniałych dzików. Niestety, ale są to realia żywcem wyjęte z codziennego życia rolników oraz hodowców warzyw i owoców. Zabezpieczenie pół uprawnych oraz sadów w sposób niepoprawny, może doprowadzić do wyrządzenia szkód na dziesiątki tysięcy złotych. Plany na najlepiej zapowiadający się sezon mogą zostać pokrzyżowane raptem w ciągu kilku dni nieuwagi. Na rynku dostępnych jest wiele metod odstraszania ptaków oraz dzikich zwierząt, jedną z najskuteczniejszych jest użycie armatek hukowych. 

odstraszanie ptaków z sadów owocowych

Wysypiska śmieci.

Każdy z nas kojaży widok setek ptaków krążących nad składowiskami odpadów w poszukiwaniu pożywenia, tony gromadzących się odpadów stanowią dla nich nadwyraz atrakcyjne miejsce. Ptasia obecność wiąże się z rozgrzebywaniem śmieci i roznoszeniem ich w promieniu nawet kilkunastu kilometrów, brudząc i zanieczyszczając przy tym okoliczne domy. Usuwanie ptasich zanieczyszczeń z dachów oraz karoserii samochodów nienależy do najprzyjemniejszych czynności, jest przy tym dosyć czasochłonne i kosztowne. Ptaki są również nosicielami patogenów chorobotwórczych, którymi mogą zarażać ludzi. Odstraszacze hukowe pozwalają na skuteczne zabezpieczenie terenów wysypisk.

Lotniska. 

Obecność ptaków na lotniskach stanowi niebezpieczną kombinację która może doprowadzić do poważnych komplikacji lotniczych. Lotniska obsługujące codziennie setki samolotów muszą liczyć się z niebezpieczeństwem jakie niosą ze sobą ptaki. Przypadkowe zassanie ptaka do wnętrza komory silnikowej w większości przypadków nie spowoduje jego uszkodzenia, jednak w małym procencie sytuacji może doprowadzić do znacznego naruszenia jego trwałości. Lotniska są więc kolejnymi miejscami na których warto zainwestować w hukowy system odstraszania ptaków.

Akcesoria.

Dodatkowo odstraszacze hukowe można wyposażyć w Zegar (timer), który automatycznie włączy i wyłączy urządzenie w określonych przedziałach czasowych. Uruchamianie można dostosować do godzin żerowania zwierzyny na danym terytorium. Minimalny czas, który musi upłynąć od momentu włączenia urządzenie do wyłączenia to 10 godzin, maksymalny to 19 godzin.
 
guardian 2

Pomimo bardzo wysokiej skuteczności armatek hukowych, może się zdarzyć że płoszone przez nas osobniki, przyzwyczają się do ich dźwięku. Nie widząc realnego zagrożenia, mogą zacząć je bagatelizować. Aby uniknąć ww. sytuacji warto zmieniać położenie urządzenia lub użyć trójnogu z obrotową głowicą (armatka po każdym wystrzale zmienia położenie lufy, tym samym za każdym razem detonacja następuje w innym kierunku). Warto również pomyśleć o uzupełnieniu powyższej metody o wizualne odstraszacze, np. makiety ptaków drapieżnych – co wzmocni efekt użytego powyżej odstraszacza hukowego.

Przed zakupem urządzenia należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 12 października 2011 r. zakazuje się  umyślnego zabijania, oraz okaleczania i chwytania zwierząt objętych ochroną, ale także zakazuje się m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt. W szczególnych przypadkach można ubiegać się o zezwolenie na płoszenie zwierząt od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku braku rozwiązań alternatywnych). Dowiedz się więcej: „Prawo chroni ptaki w Polsce

 

W wielu przypadkach armatki hukowe są jedyną skuteczną metodą pozwalającą odstraszyć ptaki i zwierzęta. Jednak ze względu na to, że są urządzeniami bardzo głośnymi, pamiętajmy, aby nie stosować ich w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. 

 

 
© Linarem. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. 

(armatki hukowe, guardian, guardian 2, armatka hukowa, płoszenie ptaków, płoszenie dzików, płoszenie zwierzyny leśnej, jak płoszyć ptaki z plantacji, płoszenie ptaków z plantacji, jak płoszyć dziki, jak wypłoszyć dziki, problem z dzikami, płoszenie saren, płoszenie szpaków, odstraszanie dzików, odstraszanie szpaków, odstraszanie saren, armatka, działko gazowe, działo gazowe)