prawo a ptaki, prawo chroni ptaki, ochrona ptaków, gołębie pod ochroną, czy gołębie są pod ochroną, sezon ochronny, sezon ochronny ptaków, odstraszanie ptaków a prawo, odstraszanie, odstraszanie ptaków, sezon ochronny jaskółek, sezon ochronny gołębi, kiedy można odstraszać ptaki, czy można odstraszać ptaki, prawo a odstraszanie ptaków, ustawy o ochronie ptaków, czy wolno płoszyć ptaki, czy wolno odstraszać gołębie
W Rozporządzeniu Minister Środowiska w z dnia 12 października 2011 r. w Sprawie Ochrony Gatunkowej Zwierząt jasno zostały określone gatunki zwierząt, które są objęte ścisłą ochroną m.in. gołębie, z wyjątkiem gołębia skalnego miejskiego, który jest objęty ochroną częściową  [zał.1 Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419]. Zgodnie z tym rozporządzeniem [§7] zakazuje się  umyślnego zabijania, oraz okaleczania i chwytania zwierząt objętych ochroną, ale także zakazuje się umyślnego niszczenia ich jaj,  siedlisk i ostoi; niszczenia ich gniazd, a także  umyślnego płoszenia i niepokojenia. W  przypadku braku rozwiązań alternatywnych rozwiązań i przy zachowaniu we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk [§8]   usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków oraz z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
 
W Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. W Art. 54. widnieje informacja na temat chwytania i zabijania dziko występujących zwierzą i ptaków wyszczególnionych w „Rozporządzeniu w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową, a mianowicie - zwierzęta objęte ochroną ścisłą oraz częściową, a także w sferach ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania [art.54] nie można podejmować działań przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod mogących powodować lokalny zanik lub poważne zaburzenia populacji tych zwierząt, a w szczególności przy użyciu:
 
1)   oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;
 
2)   urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt;
 
3)   urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać;
 
4)   sztucznych źródeł światła;
 
5)   luster i innych urządzeń oślepiających;
 
6)   urządzeń wizyjnych ułatwiających strzelanie w nocy, w tym powiększających lub przetwarzających obraz oraz oświetlających cel;
 
7)   materiałów wybuchowych;
 
8)   sieci działających niewybiórczo;
 
9)   pułapek działających niewybiórczo;
 
10)  kusz;
 
11)  trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające;
 
12)  gazów i dymów stosowanych do wypłaszania;
 
13)  automatycznej lub półautomatycznej broni z magazynkiem mieszczącym więcej niż 2 naboje;
 
14)  statków powietrznych;
 
15)  pojazdów silnikowych w ruchu;
 
16)  sideł, lepów i haków;
 
17)  łodzi prowadzonych z prędkością większą niż 5 kilometrów na godzinę.
 
Dalej zgodnie z w/w Ustawą: Art. 56. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może z zezwolić  na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków ptaków, określonym w art. 52 ust. 1 pkt 13 [umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących]. Mogą być one wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. (….)
 
Jednakże kto chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54,a także zabija zwierzęta, niszczy ich siedliska - podlega karze aresztu albo grzywny. [Art. 131]
 
Art. 131a. Przepadek zwierząt niebezpiecznych
 
1. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 131 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy, pkt 4 sąd może orzec przepadek zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania, wyznaczonym przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 
Art. 132. Stosowanie do orzekania w sprawach o wykroczenia przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 
Orzekanie w sprawach, o których mowa (…) w art. 131 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
A co za tym idzie, wg. Kodeksu karnego  Dz.U.1997..88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., który to stwierdza:
 
Art. 181.
§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 
Zapraszamy do sklepu internetowego www.sklep.linarem.pl gdzie znajdą Państwo największy wybór odstraszaczy w Polsce!
Profesjonalny montaż – zaufaj fachowcom z firmy Linarem!
 

odstraszacze_ptaków

© Linarem. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wszelkie próby kopiowania oraz rozpowszechniania materiałów zawartych na stronach firmy Linarem zostanie zgłoszone.  All Rights Reserved.

 
 

Pozostałe wpisy

 • Ptaki w mieście jako ważny element ekosystemu.

 • 7 powodów dla których należy odstraszać ptaki.

 • Jak odstraszać ptaki? Czyli dostępne metody odstraszania ptaków.

  Na rynku jest wiele produktów odstraszających ptaki, ale który będzie odpowiedni do moich potrzeb? Jeśli zadają sobie Państwo podobne pytania zapraszamy do lektury poniższego artykułu w którym prezentujemy możliwe metody odstraszania ptaków.

 • Ptasi problem - jak zaplanować i skutecznie odstraszyć ptaki.

  Jak do wszystkiego, także do odstraszania ptaków należy się dobrze przygotować. Specjaliści z firmy Linarem zdradzają kilka zasad, dzięki których przestrzeganiu sprawnie i zgodnie z prawem uporają się Państwo z niechcianymi przybyszami..

 • Ptaki oraz ich odchody jako siedlisko chorób zakaźnych.

  Kto z nas nie karmił kiedyś ptaków okruszkami. Kto nie przyglądał się ich powietrznym akrobacją? Wielokrotnie przechodzą przez centra dużych miast można zaobserwować dzieci goniące ptaki, czy też turystów fotografujących się na ich tle.

 • Ptasie odchody - radzimy jak pozbyć się "ptasiego problemu".

  Pomimo, iż w sennikach ptasie odchody symbolizują pieniądze, w życiu realnym zazwyczaj powodują ich ubytek.

 • Kolce przeciw ptakom Antyptak.

  Prezentujemy kolejne porównanie dostępnych na rynku i w sklepie www.sklep.linarem.pl kolców przeciw ptakom. Tym razem pod lupę bierzemy kolce z serii Antyptak.

   

 • O dokarmianiu ptaków słów kilka.

  Dokarmianie ptaków ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Jak więc należy się zachować? Czy lepiej pozostawić ptaki miejskie samym sobie czy też rzucić kromkę chleba lub inne dobrodziejstwo?

 • Czy kolce ranią ptaki?

  Z momentem wprowadzenia do sprzedaży pierwszych kolców przeciw ptakom szybko zyskały one ogromną rzeszę zwolenników. Nareszcie na rynku pojawił się produkt który pozwala skutecznie odstraszyć ptaki z budynku. Lawinowo rosnąca ilość montowanych kolców wzbudza również wiele kontrowersji..

 • Docieplanie budynków a ptaki.

  W trakcie planowania tak kosztownych prac jak termomodernizacja obiektu, należy szczególną uwagę zwrócić na wpływ podjętych prac budowlanych na środowisko a w szczególności na ptaki..

 • Ptaki na lotniskach.

  Przeciętna waga samolotu to 350 000 – 500 000 kg, natomiast waga ptaka sięga do kilku kilogramów. Porównanie do starcia Davida z Goliatem, byłoby tu zbytnim nadużyciem, aczkolwiek wyjątkowa aktywność ptaków w ostatnim czasie w okolicach lotnisk stwarza realne zagrożenia dla lądujących czy też startujących maszyn.

 • Elewacja zagrożona – dzięcioł w ataku!

  Jakie są powody bębnienia w elewacje? Czy ptak szuka pożywienia? A może jednak chce nam pomóc w remoncie? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej publikacji..

 • Siatki przeciw ptakom - zabezpiecz się skutecznie.

  Niejednokrotnie siatki są jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia elewacji, balkonów i innych przestrzeni przed ptakami. Tego typu rozwiązania sprawdzają się szczególnie w miejscach, gdzie zamontowanie kolców jest niemożliwe, a zastosowanie odstraszaczy dźwiękowych wiązałoby się z niepokojeniem sąsiadów.

 • Kolce przeciw ptakom - pomagamy w wyborze odpowiedniego modelu.

  W związku z faktem, iż w przeciągu ostatnich kilku lat "ptasi problem" jest coraz bardziej odczuwalny, na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania mające na celu skuteczną ochronę przeciw ptakom. Producenci prześcigają się w coraz to nowszych i bardziej skutecznych rozwiązaniach.

 • Jerzyk - jeden z najszybszych lotników w opałach!

  Nie każdy wie, że za jednego z najszybszych ptaków uznawany jest jerzyk. Niestety jest on tez jednym z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo gatunków w okresie prowadzenia prac termomodernizacyjnych na elewacji budynku.